Bez kategorii

Jak włączyć tłumaczenie w google chrome?


Tłumaczenie w Google Chrome jest łatwe i szybkie. Możesz włączyć tłumaczenie, aby uzyskać dostęp do stron internetowych w innych językach. Tłumaczenie może być używane do przeglądania stron internetowych, które są napisane w innym języku niż twój. Dzięki temu możesz czytać strony internetowe w swoim języku ojczystym lub dowolnym innym języku, który chcesz. W tym artykule opisano, jak włączyć tłumaczenie w Google Chrome.

Jak włączyć tłumaczenie stron internetowych w Google Chrome

Aby włączyć tłumaczenie stron internetowych w Google Chrome, należy wykonać następujące kroki:

2. Kliknij ikonę trzech poziomych kresek w prawym górnym rogu okna przeglądarki.

4. Przejdź do sekcji „Język i wprowadzanie tekstu” i kliknij „Tłumaczenie stron internetowych”.

6. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby zapisać ustawienia i aktywować tłumaczenie stron internetowych w Google Chrome.

Jak skonfigurować ustawienia tłumaczenia w Google Chrome

Aby skonfigurować ustawienia tłumaczenia w Google Chrome, należy wykonać następujące kroki:

2. Wybierz opcję „Ustawienia” z menu rozwijanego.

4. W sekcji „Tłumaczenie stron” możesz wybrać język, na jaki chcesz tłumaczyć strony internetowe oraz ustawić opcje automatycznego tłumaczenia stron internetowych na ten język.

Jak korzystać z narzędzia tłumaczenia w Google Chrome

Aby skorzystać z narzędzia tłumaczenia w Google Chrome, należy wykonać następujące kroki:

2. Kliknij ikonę trzech poziomych kresek w prawym górnym rogu ekranu.

4. Wybierz opcję „Tłumaczenie stron” z listy rozwijanej.

6. Kliknij przycisk „Tłumaczenie”, aby uruchomić proces tłumaczenia strony internetowej na wybrany język docelowy.

Podsumowując, włączenie tłumaczenia w Google Chrome jest bardzo proste. Wystarczy otworzyć ustawienia przeglądarki, wybrać sekcję „Język i wprowadzić”, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj język”. Następnie można wybrać jeden lub więcej języków do tłumaczenia i zaznaczyć opcję „Tłumacz strony internetowe automatycznie”. Po tych krokach tłumaczenie będzie działać poprawnie.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
1 wyświetlenie
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *