Bez kategorii

Jak skasować historię google w telefonie?


Kasowanie historii Google w telefonie jest bardzo proste. Możesz to zrobić, aby usunąć wszystkie informacje, które Google zbiera o tobie i twoich aktywnościach online. Możesz usunąć całą historię lub wybrać określone elementy, które chcesz usunąć. Możesz również ustawić opcje automatycznego usuwania historii po określonym czasie. W tym artykule omówimy, jak skasować historię Google w telefonie.

Jak skasować historię Google w telefonie za pomocą aplikacji?

Aby skasować historię Google w telefonie za pomocą aplikacji, należy wykonać następujące kroki:

2. Przejdź do Ustawień i wybierz Historię.

4. Wybierz opcję Usuń wszystko lub Usuń określone elementy z listy, jeśli chcesz usunąć tylko część historii.

Jak skasować historię Google w telefonie za pomocą ustawień systemowych?

Aby skasować historię Google w telefonie za pomocą ustawień systemowych, należy wykonać następujące kroki:

2. Przejdź do sekcji Konto i synchronizacja.

4. Wybierz konto, które chcesz usunąć lub skasować historię z tego konta.

6. Wybierz okres czasu, który chcesz usunąć lub skasować całkowicie historię wyszukiwania Google z tego okresu czasu i potwierdź swoje działanie przyciskiem Usuń historię wyszukiwania Google.

Jak skasować historię Google w telefonie za pomocą narzędzi do czyszczenia danych?

Aby skasować historię Google z telefonu, można skorzystać z narzędzi do czyszczenia danych. W tym celu należy w pierwszej kolejności otworzyć aplikację Ustawienia na swoim urządzeniu. Następnie należy przejść do sekcji „Konta i synchronizacja”, gdzie znajduje się opcja „Google”. Po wybraniu tego elementu ukaże się lista wszystkich usług Google, które są obecnie aktywne na urządzeniu. Wybierając pozycję „Historia wyszukiwania”, można skasować całkowicie historię wyszukiwania Google. Można również skorzystać z narzędzi do czyszczenia danych, aby usunąć całkowicie historię Google z telefonu. Aby to zrobić, należy otworzyć aplikację Ustawienia i przejść do sekcji „Prywatność” lub „Bezpieczeństwo”. Następnie należy wybrać opcję „Czyste dane” lub „Czyszczenie danych” i postepować według instrukcji ekranowych. Po wykonaniu tych czynności cała historia Google zostanie skasowana z telefonu.

Podsumowując, skasowanie historii Google w telefonie jest proste i można to zrobić za pomocą kilku prostych kroków. Najpierw należy otworzyć aplikację Ustawienia, a następnie wybrać opcję Historia i dane. Następnie należy wybrać opcję Usuń historię i potwierdzić swoje działania. Po tych krokach historia Google zostanie skasowana z telefonu.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
1 wyświetlenie
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *