Google ADS

Co to jest ROI?


Mówiąc o inwestycjach, prędzej czy później odnosimy się również do zwrotu, na który możemy liczyć. Inwestycja ma sens tylko wówczas, gdy nie pociąga za sobą strat finansowych dla firmy. Wskaźnikiem, który pozwala na skuteczne określenie zwrotu z poczynionych inwestycji jest ROI, czyli return of investment. Po współczynnik ten sięgają między innymi firmy decydujące się na wykorzystanie kampanii reklamowych Google Ads. Znajduje on zastosowanie również w przypadku pozycjonowania stron www, bez którego trudno dzisiaj liczyć na sukces w sieci. Wskaźnik ten wyraża się w procentach. Aby go obliczyć, trzeba dysponować dany w zakresie przychodu oraz kosztów. Co to jest ROI?

Co oznacza wskaźnik ROI?

Wskaźnik ROI to obecnie jeden z najważniejszych parametrów, po który należy sięgnąć wówczas, gdy chcemy sprawdzić, czy planowana inwestycja jest dla nas w ogóle opłacalna. Mówi on też o tym, na ile efektywne będą zabiegi marketingowe, na których zastosowanie się zdecydujemy. Wskaźnik ROI pozwala na skuteczny pomiar tego, na jaki zwrot inwestycji możemy liczyć, uwzględniając koszty, które w związku z tym musimy ponieść. Obecnie wskaźnik ROI wykorzystywany jest nie tylko przez przedsiębiorców prowadzących działalność stacjonarną, ale również tych, którzy podjęli decyzję o przeniesieniu swojej firmy do sieci.

Jak liczy się ROI?

Kiedy wiemy już co oznacza wskaźnik ROI, możemy przejść do tego, jak liczy się ROI. Jak już wspomnieliśmy, do wyliczenia wartości ROI niezbędne są nam dwie wartości:

  • przychód;
  • koszty.

Jeśli chodzi o wydatki, to zalicza się do nich te poniesione w związku z kampaniami reklamowymi, a także kampaniami SEO, bez których obecnie trudno wyobrazić sobie swoją obecność w sieci. Również opłaty, które poczyniliśmy w związku z produkcją produktu i jego transportem zaliczane są do kosztów. To także podatki, które zobowiązani jesteśmy płacić. Im dokładniejsze dane, tym bardziej wiarygodny będzie wynik, a tym samym ocena, czy inwestycja przyniosła nam zyski czy straty będzie bardziej rzetelna. Odpowiadając na pytanie jak liczy się ROI, należy wskazać, że pierwszym krokiem jest odjęciu od przychodów kosztów. Wynik, który uzyskamy dzielimy przez koszty, a następnie dokonujemy mnożenia przez 100. Dzięki temu uzyskamy wynik w procentach, który wskazuje na to, jak efektywna była poczyniona inwestycja. Wzór ROI jest więc bardzo prosty.

ROI a ROAS – czym różnią się te wskaźniki?

Kiedy mówimy o wskaźniku ROI, warto wspomnieć również o ROAS. O ile ROI mówi o zwrocie z inwestycji, to ROAS odnosi się do rentowności podjętych działań o charakterze reklamowym. Aby uzyskać wartość wskaźnika ROAS, należy przychód podzielić przez koszt, a uzyskany wynik pomnożyć przez 100. Warto pamiętać, że wskaźnik ROI jest zdecydowanie bardziej dokładny. W przypadku ROAS nie uwzględnia się bowiem wszystkich wydatków. Pomija się na przykład tego, że związane są z koniecznością opłacania podatków. Oznacza to, że zdecydowanie lepszym miernikiem zysków i rentowności jest wskaźnik ROI, po który warto sięgać częściej.

Jaki poziom ROI jest dobry?

Interpretacja ROI tak naprawdę nie jest trudna. Spróbujemy to wyjaśnić na przykładzie. Nasz sklep internetowy wygenerował przychód na poziomie 6000 złotych. Jednocześnie musieliśmy ponieść wydatki, do których zalicza się:

  • koszt produkcji towarów na poziomie 2300 złotych;
  • podatki wynoszące 300 złotych;
  • kampanie reklamowe o wartości 500 złotych.

Przeprowadzone obliczenia wskazują, że wskaźnik ROI wynosi w tym przypadku aż 93,54%, co oznacza, że inwestycja była bardzo opłacalna. Trudno wskazać, jaki poziom ROI jest dobry. Wiele zależy bowiem od tego, na czym nam zależy i jak dużo chcemy zarobić. Generalnie zasada jest naprawdę prosta: im wyższa wartość współczynnika ROI, tym oczywiście lepiej. W przypadku ROI 93,54% każde wydane 1000 złotych przyniosło 935,4 złotych zysku. W takim przypadku mamy do czynienia ze zwrotem, o którym marzy większość przedsiębiorców.

Wskaźnik ROI – dlaczego jest ważny?

Jeśli prowadzimy sklep internetowy i decydujemy się na obliczanie wskaźnika ROI, możemy wiedzieć, czy ponoszone przez nas wydatki są opłacalne. Prowadzone analizy pozwalają na zdecydowanie bardziej korzystne dysponowanie budżetem, który decydujemy się przeznaczyć na kampanie marketingowe. W konsekwencji podejmowane działania są dużo bardziej efektywne, co z kolei prowadzi do wzrostu sprzedaży i maksymalizacji zysków. Plusem tego wskaźnika jest to, że jego obliczenie nie nastręcza większych problemów. Poradzi sobie z tym każdy. Wystarczy posłużyć się kalkulatorem, aby zaledwie kilka minut wystarczyło do uzyskania wiarygodnej, rzetelnej informacji.

Decydując się na prowadzenie biznesu, powinniśmy podejmować działania, które przynoszą nam korzyści. Aby wiedzieć, czy czynione inwestycje są korzystne i nie generują strat. Wskaźnik ROI jest prosty w obliczeniu, a dostarcza naprawdę rzetelnych informacji. Tak naprawdę może skorzystać z niego każdy przedsiębiorca. Na wskaźniku ROI można bazować zarówno w przypadku działalności stacjonarnej, jak i tej, która odbywa się za pośrednictwem sieci.

Fot. shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
123 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *